Artiklar

Utvecklingskommuner

Sedan 2016 pågår en utvecklingsverksamhet för romsk inkludering i fem kommuner: Gävle, Borås, Stockholm, Haninge och Uppsala. Kommunerna får bidrag från regeringen för att bygga upp en struktur i den kommunala förvaltningen för att förbättra romers inkludering inom de sex områden som omnämns i strategin. 
 
Är du nyfiken på att läsa mer om utvecklingskommunernas arbete för romsk inkludering? Gå in i fliken ”Utvecklingskommuner" eller gå in i flikarna för respektive utvecklingskommunen.
 
Dessa sidor kommer att uppdateras kontinuerligt med aktuell information. 
 
Sidan uppdaterad 2019-08-05