Artiklar

Verksamhet i Europa för romsk inkludering

Romer är Europas största etniska minoritet. Av uppskattningsvis 10–12 miljoner romer som bor i Europa är cirka 6 miljoner medborgare eller bosatta i EU. Många romer i EU utsätts för fördomar och social utestängning, trots diskrimineringsförbud i EU:s medlemsstater.

Den 7 oktober 2020 antog EU-kommissionen en reformerad och förstärkt strategi för romsk jämlikhet, inkludering och delaktighet. Kommissionens råd och åtgärder utifrån strategin omfattar alltifrån att utveckla stödsystem för romer som utsatts för diskriminering till informationskampanjer i skolor, främjande av ekonomikunskaper, anställning av romer vid offentliga institutioner och en förbättring av romska kvinnors tillgång till bland annat läkarkontroller.

EU-kommissionen har uppmanat medlemsstaterna att anta nationella strategier med utgångspunkt i ramverket. Sveriges regering har bedömt att strategin för romsk inkludering (Skr. 2011/2012:56) i stor utsträckning överensstämmer med det nya ramverket.

Sidan uppdaterad 2022-02-23